GEORGE HENDRIK BREITNER

GEORGE HENDRIK BREITNER

‘The girl in white kimono’